درباره ما

پوشاک منان شهیدی با هدف ایجاد پوشاکی استاندارد٬ با کیفیت و اقتصادی با طرح هایی متنوع با بافت و تصویر سازی متناسب با سلیقه و فرهنگ مردم ایران و با بهره گیری از تمدن دیرین ایرانی بوده.

هدف اصلی این برند تولید پوشاک با کیفیت و عرضه ی آن با قیمت پایین تر از حد ارزش خود بوده تا دلیلی برای بالا بردن تیراژ تولید و در نهایت بالا بردن ذینفعان پروژه و کارآفرینی است.

تعداد افرادی که با هر خرید شما به صورت مستقیم امرار معاش می کننددر بالای سایت درج شده و سعی ما با کمک شما٬ بالا بردن تعداد ذینفعان است.